Πρόγραμμα εργασίας της ΟΕΦ

Ο Ελαιουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Άμφισσας υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 867/08 όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) 1220/20011 την τριετία 2012-2015 το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Μάρτιο 2015.

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα περιλάμβανε δράσεις σε όλη τη γραμμή παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς, από το χωράφι στο ράφι, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της και τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Η οργάνωση υπέβαλε στις 15/2/2012 μελέτη και αναγνωρίστηκε ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων με την υπ’ αριθμόν ΥΑ 1185/30264/14 – 03 -12, ενώ με την υπ’ αριθμόν ΥΑ 1474/40225/30.03.12 εγκρίθηκε και το πρόγραμμα εργασίας που είχε υποβάλει ταυτόχρονα με συνολικό προϋπολογισμό 788.125 Ευρώ.

Απολογιστικό Έντυπο ΕΑΣ Άμφισσας

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα περιλάμβανε δράσεις σε όλη τη γραμμή παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς, από το χωράφι στο ράφι, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των ελαιοκομικών της προϊόντων και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της, όπως:

shutterstock_175903370

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

shutterstock_89767336

Διαχείριση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

shutterstock_228391723

Φασματοφωτόμετρο

shutterstock_228391723

Χρωματοδιαλογέας

barcode

Ιχνηλασιμότητα

epikoinwniako

Επικοινωνιακό Πρόγραμμα