Ελαιουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Άμφισσας

Διεύθυνση:
Λεωφ. Σαλώνων 30, Τ.Κ. 33100, Άμφισσα

Τηλέφωνο:
+30 2265306830

Φαξ:
+30 2265306831

Email:
info@eas-amfissa.gr