Ο Ελαιουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Άμφισσας

O ΕΑΣ Άμφισσας ιδρύθηκε το 1935 με στόχο το συντονισμό και την ενίσχυση των παραγωγών μελών του, καθώς και την προώθηση και εμπορία των προϊόντων τους. Έκτοτε είναι συνεχής η λειτουργία του στο πλευρό των παραγωγών μελών του.

Κύρια Αντικείμενα του Συνεταιρισμού

Συγκέντρωση επιτραπέζιων ελιών

Μεταποίηση επιτραπέζιων ελιών

Εμπορία επιτραπέζιων ελιών

Olive-Oil-Bottles

O ΕΑΣ Άμφισσας από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς

  • παραγωγή και επεξεργασία επιτραπέζιας ελιάς
  • οργάνωση και παροχή κάθε τεχνικής βοήθειας για τη διευκόλυνση και βελτίωση της παραγωγής ή μείωσης του κόστους της
  • εξυπηρέτηση και προαγωγή της οικονομίας των μελών του ΕΑΣ με την ενίσχυση, διέυρυνση και συντονισμό των δραστηριοτήτων τους από αυτή
  • προμήθεια και διάθεση στα μέλη του πρώτων υλών και κάθε μορφής παραγωγικών εφοδίων ή καταναλωτικών αγαθών που είναι χρήσιμα για τις ανάγκες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή της οικιακής οικονομίας
  • διακίνηση, προβολή και εμπορία προϊόντων των μελών του
  • υπηρεσίες λογιστικής εξυπηρέτησης των μελών της και παροχή νομικών συμβουλών
  • παροχή στα μέλη του κάθε συνδρομής και μέριμνας για τον εφοδιασμό τους με τα αγαθά που είναι απαραίτητα για την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή τους

Ο ΕΑΣ Άμφισσας προκειμένου να υλοποιεί τις δραστηριότητές του προς όφελος των παραγωγών, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διαθέτει:

  • εγκαταστάσεις αποθήκευσης, επεξεργασίας και συσκευασίας ελιών
  • έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που ελέγχει την ελιά στο εργοστάσιο

Οι έμπειροι ελαιοπαραγωγοί του καλλιεργούν με αγάπη και φροντίδα την ελιά και αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τους καρπούς άριστης ποιότητας της Κονσερβολιάς Αμφίσσης (μαύρη-πράσινη-ζαρωμένη) που αποτελεί μονοκαλλιέργεια στην περιοχή της Άμφισσας