Οι εγκαταστάσεις του Ελαιουργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας

Screen Shot 2015-03-30 at 10.03.09 π.μ.

Στο βιομηχανικό συγκρότημα στη διεύθυνση Λ. Σαλώνων 30, στην Άμφισσα, βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της ΟΕΦ, καθώς και η μονάδα τυποποίησης, το κονσερβοποιείο και 3  αποθήκες. Αντίστοιχα ο εξοπλισμός που διαθέτει το συγκρότημα περιλαμβάνει διαλογείς ελαίων, κλειστικό, κομπρεσέρ Ν525, εκπυρηνωτικά, 2 τράπεζες διαλογής, 2 συγκροτήματα, ανυψωτικό, 3 αναβατόρια, παλετοκιβώτια, περονοφορο TOYOTA, αντλία, παλετοφόρο.

Οι νέες εγκαταστάσεις του Ελαιουργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας για τα προϊόντα που παράγει και ειδικά για την Κονσερβολιά Αμφίσσης, ο ΕΑΣ Άμφισσας προχώρησε στην αγορά οικοπέδου στο Βιοτεχνικό Πάρκο Άμφισσας, όπου πραγματοποιείται η μετεγκατάσταση της υφιστάμενης μονάδας σε νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους υγιεινής και τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Εκτός από τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 4.000 τ.μ. και υπογείου 1.000 τ.μ. η ΕΑΣ στοχεύει σταδιακά στον ριζικό εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας και συσκευασίας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των κάδων ζύμωσης και αποθήκευσης.