Ελαιουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Άμφισσας

Διεύθυνση:
Λεωφ. Σαλώνων 30, Τ.Κ. 33100, Άμφισσα

Τηλέφωνο:
+30 22650 28235

Φαξ:
+30 22650 22497

Email:
amfisaun@hol.gr